Search
Close this search box.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADDwingeloo, weiland tegenover Oosteresweg 2,

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Oosteresweg in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADDwingeloo, weiland tegenover Oosteresweg 2,

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

evenement “Muziekavond Oogstdag Lhee” op 13 augustus 2022 van 21.00 uur tot 01.00 uur, verzenddatum 04-08-2022, zaaknummer 327024ProcedureU kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel