Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADIntrekken aanvraag omgevingsvergunning, Dwingeloo, Leggeloo 54, 7991 PZ,

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Leggeloo in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADIntrekken aanvraag omgevingsvergunning, Dwingeloo, Leggeloo 54, 7991 PZ,

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

kappen dode eik, ontvangstdatum 07-12-2023, zaaknummer 2023-025030ProcedureHet college maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat bovengenoemde aanvraag is ingetrokken op verzoek van de aanvrager.Alle stukken kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de gemeente via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.Tegen de intrekking van een aanvraag kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel