Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplannen“Dwingeloo-Lhee 78-campercamping”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Lhee in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADKennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplannen“Dwingeloo-Lhee 78-campercamping”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar om in procedure te worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLhee78-0001. In het Besluit milieueffectrapportage (mer) is opgenomen dat voor bepaalde ontwikkelingen een mer-beoordeling opgesteld moet worden. Er kan worden volstaan met een vormvrij mer-beoordeling. Door de initiatiefnemer is hiervoor een aanmeldnotitie ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst. Er is besloten dat voor het project geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld omdat beoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt. Dit besluit is geen besluit waartegen bezwaar of beroep mogelijk is. Eventuele bezwaren tegen dit ontwerp m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Ter inzage: u kunt de ontwerpbestemmingsplannen vanaf 1 december 2022 op afspraak inzien. Wij verzoeken u het ontwerpplan digitaal te bekijken. Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 334245 vermelden. Voor een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel