Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘’Holtien 1, Dwingeloo’’

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Holtien in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘’Holtien 1, Dwingeloo’’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 13 januari 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Holtien 1, Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPHoltien1DGL- 0001 Het wijzigingsplan voorziet in de splitsing van de woonboerderij in twee wooneenheden. Ter inzage: in verband met de corona-crisis is het alleen mogelijk het ontwerp-wijzigingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het ontwerp vanaf 13 januari 2022 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen. Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 316446 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel