Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Vorrelvenen 11 Dwingeloo”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres De Vorrelvenen in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Vorrelvenen 11 Dwingeloo”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 24 november 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vorrelvenen 11 Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000587-0001. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van zes recreatiewoningen op het perceel De Vorrelvenen 11 te Dwingeloo.Ter inzage: u kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 24 november 2022 op afspraak inzien maar het plan is ook digitaal te bekijken. Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 321590 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel