Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Camping Meistershof Lheebroek 33 Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Lheebroek in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Camping Meistershof Lheebroek 33 Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 29-03-2022 het wijzigingsplan Camping Meistershof, Lheebroek 33 Dwingeloo ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde digitale wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhebroekDGL-0003. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging om de bestemming recreatie-1’ voor maximaal 1/3 deel van het bestemmingsvlak te wijzigingen naar ‘Recreatie-3.Ter inzageU kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien. Wij verzoeken u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 21 april 2022 digitaal te bekijken. Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.BeroepVanaf 21 april 2022 tot en met 1 juni 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 326643 vermelden. Voorlopige voorzieningHet besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. ContactCluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel