Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Leggeloo 33/33a, Dwingeloo’’

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Leggeloo in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Leggeloo 33/33a, Dwingeloo’’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 21 december heeft besloten het bestemmingsplan ‘’Leggeloo 33/33a, Dwingeloo’’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509.PHZLeggeloo33-0003Het bestemmingsplan voorziet in een ruimte voor ruimte initiatief waarbij één compensatiewoning wordt gerealiseerd. Ter inzage: in verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het vastgestelde bestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 3 februari 2022 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: Vanaf 3 februari 2022 tot en met 16 maart 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 315686 vermelden. Voorlopige voorziening: Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel