Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan Natuurcamping De Olde Bargen Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Oude Hoogeveensedijk in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan Natuurcamping De Olde Bargen Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2021 heeft besloten het bestemmingsplan “Natuurcamping De Olde Bargen Dwingeloo” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZOldeBargenDW-0003. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op het bestaande campingterrein 8 recreatieverblijven (zogenaamde sterrenwoningen) te bouwen. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn:• Op 1 specifieke plek waar twee recreatiewoningen zijn voorzien, mag ook een dubbele recreatiewoning komen. Als daarvan gebruikt gemaakt wordt, wordt het maximum aantal verblijven 7;• Op de plankaart wordt een lijn opgenomen vanaf waar de recreatiewoningen gerealiseerd kunnen worden;• De regels worden aangepast dat alleen het ontwerp gebouwd kan worden zoals dat toegevoegd is aan het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor de optie om 2 eventueel samen te voegen tot 1. In dat geval moet overeenkomstig het ontwerp gebouwd worden. Ter inzage: in verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het vastgestelde bestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen de op dit moment geldende corona-maatregelen. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 305076 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact:cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel