Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening, Vlakendijk 2 Dwingeloo”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Vlakendijk in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening, Vlakendijk 2 Dwingeloo”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2023 heeft besloten het bestemmingsplan “Partiële herziening, Vlakendijk 2 Dwingeloo” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZVlakendk2DWG-0002. Het bestemmingsplan voorziet in de herbouw van een woning met schuur, functieverandering en restauratie van de bestaande woning in recreatiewoning en herstel landgoed Rostwijck. Ter inzage: u kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 20 juli 2023 op afspraak inzien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: vanaf 20 juli 2023 tot en met 30 augustus 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2023-013755 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel