Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Lhee 88a Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Lhee in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Lhee 88a Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning (verzonden 4 januari 2024) hebben verleend voor het legaliseren van een recreatiewoning op het kadastraal perceel gem. Dwingeloo, sectie M, nummer 2837. Dit perceel maakt deel uit van het vakantiepark Zonnetij op het adres Lhee 88a te Dwingeloo (zaaknummer 2023-007237). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning. Ter inzage: de stukken zijn op afspraak in te zien, hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 14 0521. De stukken zijn ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1701.565AFWLhee88a-0002. Beroep: tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld door een belanghebbende. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Graag het zaaknummer 2023-007237 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Deze moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, tel 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel