Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. PROVINCIAAL BLADBodemsanering; locatie Valderseweg te Dwingeloo, evaluatieverslag

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres in , met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADBodemsanering; locatie Valderseweg te Dwingeloo, evaluatieverslag

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij, in het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe, instemmen met het evaluatierapport betreffende locatie Valderseweg te Dwingeloo, gemeente Westerveld.Van 30 december 2022 tot en met 10 februari 2023 liggen het besluit en de hieraan ten grondslag liggende stukken ter inzage bij:de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur;de gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1 te Diever, telefoonnummer 14 0521.Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.Meer informatieVoor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 75 4588.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel