Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTKennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos, Heuvelenweg”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan "Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos, Heuvelenweg"

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg’ hebben voorbereid. Het voorontwerp-bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.573PHZPoolweg1DWG-0001, is klaar om in procedure te worden gebracht. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Poolweg 1 in Dwingeloo. Ongeveer 2350 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt afgebroken. Op de beschikbaar komende gronden worden 16 woningen gebouwd bestaande uit 4 vrijstaande woningen, 4 rijwoningen en 8 gestapelde woningen/appartementen. De bestaande karakteristieke bedrijfswoning wordt bestemd tot Wonen. Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. In verband met corona kan alleen op afspraak het bestemmingsplan worden ingezien in het gemeentehuis. U kunt via 14 0521 een afspraak maken. Inspraak: van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Bij correspondentie graag zaaknummer 208558 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel