Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTKennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan “Valderse III” woningbouwontwikkeling Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan "Valderse III" woningbouwontwikkeling Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het gebied Valderse III in Dwingeloo.Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000BP000000000584-0001 voorziet in het volgende plan: Ten oosten van Dwingeloo, in aansluiting op de bestaande woonwijk Valderse liggen agrarische gronden waar de eigenaar de woonwijk wil uitbreiden met 67 woningen. Deze ontwikkeling past binnen de woningbouwopgave en de woningbehoefte. Met dit bestemmingsplan kan hierin voorzien worden. In het bestemmingsplan is een plankaart opgenomen waar het gewenste bouwprogramma. In het bestemmingsplan is een verkavelingsvoorstel te zien. Een definitieve en meer gedetailleerde uitwerking is er nog niet. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht. Belangstellenden voor een woning/kavel kunnen zich via dit bestemmingsplan niet melden bij de gemeente. Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden via info@valdersekampen.nl. Ter inzage: Vanaf 24 juni 2021 liggen de stukken zes weken ter inzage. In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 24 juni 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen. Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Inspraak: vanaf 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 285772 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521. Voor vragen over de invulling van het plan of als belangstellende kan contact opgenomen worden via het mailadres: info@valdersekampen.nl.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel