Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning uitbreiding geitenbedrijf Looweg 6 in Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Looweg in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOmgevingsvergunning uitbreiding geitenbedrijf Looweg 6 in Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Uitgebreide voorbereidingsprocedure. B&W maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend (verzonden 10 januari 2017) voor de activiteiten:-bouwen;-handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;Locatie: Looweg 6 in DwingelooZaaknummer: 155833Ter inzage: de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, zijn vanaf 11 januari 2017 tot en met 21 februari 2017 op afspraak in te zien bij de publieksbalie gedurende openingstijden. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Enkele stukken zijn ook digitaal te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.Beroep: tegen de beschikking kan tot en met 21 februari 2017 beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de website van de rechtbank.Informatie: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel