Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Bestuur | ProvinciesNatuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntheffing afschot van overzomerende grauwe ganzen A. Kok te DwingelooOnderwerp: Flora- en faunawet; verleende ontheffingen

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Bestuur | ProvinciesNatuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer verleend in Drenthe op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntheffing afschot van overzomerende grauwe ganzen A. Kok te DwingelooOnderwerp: Flora- en faunawet; verleende ontheffingen

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet hebben besloten ontheffing te verlenen aan: De heer A. Kok voor afschot van overzomerende grauwe ganzen ter bestrijding van verdere schade aan gras op percelen aan De Vorrelvenen te Dwingeloo. De ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 augustus 2012 tot en met 9 oktober 2012 ter inzage bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 in Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 oktober 2012 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC Assen. Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel