Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunnig uitgebreid voor De Vorrelvenen 10-10a Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres De Vorrelvenen in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunnig uitgebreid voor De Vorrelvenen 10-10a Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning willen verlenen voor het wijzigen van het stalsysteem van het melkveebedrijf aan De Vorrelvenen 10-10a in Dwingeloo (zaaknummer 219748). De ontwerp-omgevingsvergunning geldt voor de activiteiten: “bouwen” en “milieu”. De ontwerp-vergunning ligt zes weken ter inzage. In het kader van de Wet natuurbescherming is voor het plan een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door Gedeputeerde Staten van Drenthe. Deze verklaring is aangehaakt en maakt deel uit van deze ontwerp-vergunning. Inzage: de ontwerp-vergunning, de verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken liggen ter inzage. In verband met corona is het alleen mogelijk de stukken op afspraak in te zien. U kunt een afspraak maken via 14 0521. Uiteraard volgen wij hierbij de geldende regels. Op verzoek kunnen de betreffende stukken ook gemaild worden. Zienswijze: vanaf 12 november 2020 tot en met 23 december 2020 kan een zienswijze ingediend worden. Een zienswijze stuurt u naar het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte onder vermelding van het zaaknummer. Contact: telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel