Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan “Lhee 5 Dwingeloo”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Lhee in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan “Lhee 5 Dwingeloo”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 27 juni 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Lhee 5 Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLhee5DGL-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch opsplitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden. Ter inzage: het ontwerp wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 27 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 224417 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel