Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Dwingeloo,Aldi Valderseweg en ontwerp omgevingsvergunning bouw Aldi (coördinatieregeling)

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Dwingeloo,Aldi Valderseweg en ontwerp omgevingsvergunning bouw Aldi (coördinatieregeling)

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 1 april 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Aldi Valderseweg” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000577-0002 samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van de Aldi aan Valdersweg. Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van de Aldi van Heuvelenweg naar Valderseweg in Dwingeloo. Het bouwplan gaat over de oprichting van de Aldi aan Valderseweg en de inrichting van het terrein. In het bestemmingsplan is de huidige Aldi-locatie aan Heuvelenweg ook opgenomen. Deze locatie behoudt de detailhandelsbestemming maar een supermarkt is daar niet meer mogelijk. De besluiten worden gecoördineerd voorbereid. De raad heeft hiervoor op 23 december 2020 de coördinatieregeling vastgesteld. Dit betekent dat de procedure voor het bestemmingsplan gelijk oploopt met de verlening van de omgevingsvergunning. Ter inzage: in verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning vanaf 1 april 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen. Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning en het bouwplan zijn in te zien via onze website bij het onderdeel “bestemmingsplannen ter inzage”. Zienswijze ontwerpbestemmingsplan: vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 292731 en “zienswijze bestemmingsplan Aldi” vermelden. Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning: vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 kan een ieder een zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 291413 en “zienswijze vergunning Aldi” vermelden. Mondelinge zienswijzeEen mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel