Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Boterveen 14A”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Boterveen in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Boterveen 14A”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van 29 juni 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Boterveen 14A” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZBoterveen14A-0002met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is opgesteld om een agrarisch bouwblok met dienstwoning toe te kennen aan het perceel Boterveen 14A. Zienswijze: van 29 juni 2017tot en met 9 augustus 2017 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel