Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Brink in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 31 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1” met planidentificatie NL.IMRO.1701.573PHZKrkw1Brink31-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan is opgesteld om het uitbreiden en upgraden van de bestaande bedrijfsgebouwen behorende bij hotel De Brink en de bouw van een woning, op de locatie van de voormalige gymzaal, mogelijk te maken. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 8 woon-zorgappartementen worden gerealiseerd. Hiervan wordt afgezien. Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 235731 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel