Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Dwingeloo, partiële herziening brede school, Westerveld

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Dwingeloo, partiële herziening brede school, Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 7 augustus 2014, gedurende zes weken, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, partiële herziening brede school” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000568-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf die datum tevens worden ingezien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van een brede school aan de Heuvelenweg-Westeinde (nabij het sportcomplex) mogelijk te maken. Zienswijze: vanaf 7 augustus 2014 tot en met 17 september 2014 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel