Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Poolweg in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 16 februari 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, partiële herziening lcoatie Vos Heuvelenweg" met planidentificatie NL.IMRO.1701.573PHZPoolweg1DWG-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan voorziet in/heeft betrekking op de sloop van ongeveer 2350 m2 bedrijfsbebouwing. Op de vrijkomende grond worden 16 woningen gebouwd bestaande uit 4 rijwoningen, 8 gestapelde woningen/appartementen en 4 vrijstaande woningen. De bestaande karakteristieke boerderij op het perceel blijft behouden en krijgt een woonbestemming. Ter inzage: in verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 16 februari 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen. Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 16 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer208558 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel