Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo – Westeinde 61’Ontwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo – Stroovledder 17’Ontwerpbestemmingsplan ‘Huenderweg 14–18 Doldersum’

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo – Westeinde 61’Ontwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo – Stroovledder 17’Ontwerpbestemmingsplan ‘Huenderweg 14–18 Doldersum’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van 19 mei 2011 gedurende zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever gedurende de openingstijden voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo – Westeinde 61’ met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Op afspraak is ook inzage buiten openingstijden mogelijk. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is een juridisch-planologisch kader voor de wijziging van de bestemming van Westeinde 61 van agrarisch naar wonen. Bovendien wordt de ruimte-voor-ruimte regeling toegepast waarbij een compensatiewoning gebouwd mag worden. Zienswijze: tot en met 29 juni 2011 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur). Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van 19 mei 2011 gedurende zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever gedurende de openingstijden voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo – Stroovledder 17’ met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Op afspraak is ook inzage buiten openingstijden mogelijk. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is een juridisch-planologisch kader voor de wijziging van de bestemming van Stroovledder 17 van agrarisch naar recreatief. Het bestemmingsplan biedt tevens uitbreidingsruimte voor het bestaande recreatiebedrijf. Zienswijze: tot en met 29 juni 2011 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur). Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van 19 mei 2011 gedurende zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever gedurende de openingstijden voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Huenderweg 14–18 Doldersum’ met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Op afspraak is ook inzage buiten openingstijden mogelijk. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is een juridisch-planologisch kader voor de wijziging van de bestemming van agrarisch naar wonen ten behoeve van de realisatie van vier woningen. Hiervoor wordt bedrijfsbebouwing behorende bij een voormalig pluimveebedrijf gesloopt. De bebouwing aan Huenderweg 18 en Huenderweg 14, behorende bij het voormalige pluimveebedrijf, worden in dit bestemmingsplan meegenomen. Zienswijze: tot en met 29 juni 2011 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel