Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan ‘Leggeloo 40, Dwingeloo’, Westerveld

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan ‘Leggeloo 40, Dwingeloo’, Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 16 april 2015, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Leggeloo 40, Dwingeloo’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLeggeloo40DGL-0001. Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kan tevens worden ingezien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het wijzigingsplan is opgesteld om de woningsplitsing van de woonboerderij gelegen aan Leggeloo 40 in Dwingeloo planologisch mogelijk te maken. Zienswijze: tot en met 27 mei 2015 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel