Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan Stroovledder 11 Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Stroovledder in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan Stroovledder 11 Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 het ontwerp- wijzigingsplan Stroovledder 11 in Dwingeloo met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPStroovledder-0001 voor een ieder ter inzage ligt. Het wijzigingsplan voorziet in de planologische splitsing van de woonboerderij in twee woningen. Ter inzage: in verband met corona is het alleen mogelijk het ontwerpplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het ontwerpwijzigingsplan vanaf 30 juli 2020 digitaal bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 271293 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel