Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Leggeloo 40, Dwingeloo, gemeente Westerveld

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Leggeloo 40, Dwingeloo, gemeente Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld hebben op 16 juni 2015 het wijzigingsplan ‘Leggeloo 40, Dwingeloo ‘, met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLeggeloo40DGL-0002, ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening. Het wijzigingsplan is opgesteld om de woningsplitsing van de woonboerderij gelegen aan Leggeloo 40 in Dwingeloo planologisch mogelijk te maken. Inzage: Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 2 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015 bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Op afspraak is ook inzage mogelijk buiten werkuren. Tevens kunt u het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: gedurende de termijn van de ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door: 1. degene die tijdig zijn of haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt; 2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken; Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Ingevolge artikel 3.9a, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Informatie: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel