Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Stoovledder 11, Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Stroovledder in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan Stoovledder 11, Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 29 september 2020 het wijzigingsplan ‘Stroovledder 11, Dwingeloo’’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPStroovledder-0002 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de woonbestemming van een naar twee wooneenheden in het hoofdgebouw. Ter inzage: in verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het vastgestelde wijzigingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 26 november 2020 digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Beroep: vanaf 26 november 2020 tot en met 7 januari 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 287800 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit tot het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.Vul hier de tekst in]

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel