Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, 2013’, Westerveld

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, 2013’, Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 april 2013 heeft besloten het bestemmingsplan “De Valderse Dwingeloo, 2013 ” gewijzigd vast te stellen. Met het bestemmingsplan wordt beoogd woningbouw, in de 2e fase van het uitbreidingsplan De Valderse 2 te Dwingeloo, mogelijk te maken. Inzage: het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 mei 2013 gedurende zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Tevens kunt u het plan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: gedurende de termijn van de ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door: 1. degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad; 2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken. Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld zijn. Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel