Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Dwingeloo Stroovledder 17’

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Dwingeloo Stroovledder 17’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

B&W van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2011 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Dwingeloo Stroovledder 17’ vast te stellen. Het bestemmingsplan is een juridisch-planologisch kader voor de wijziging van de bestemming van Stroovledder 17 van agrarisch naar recreatief. Het bestemmingsplan biedt tevens uitbreidingsruimte voor het bestaande recreatiebedrijf. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 januari 2012 gedurende zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor eenieder ter inzage. Op afspraak is ook inzage mogelijk buiten werkuren. Tevens kunt u het plan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: tot en met 29 februari 2012 kan beroep worden ingesteld door: 1. degene die tijdig zijn of haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt aan de gemeenteraad; 2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad; Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Informatie: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel