Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving en ontwerpbestemmingsplan Planetron, Drift 11 b Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Drift in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADKennisgeving en ontwerpbestemmingsplan Planetron, Drift 11 b Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor locatie Planetron aan Drift 11 b in Dwingeloo. Ontwerp bestemmingsplanOvereenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 8 september 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Planetron, Drift 11b Dwingeloo’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZPlanetronDWG-0002. Het bestemmingsplan gaat over het perceel van het Planetron aan Drift 11b in Dwingeloo. Het Planetron werd medio 1989 geopend als voorlichtingscentrum over astronomie en ruimtevaart in Nederland. Het Planetron ontving voor haar sluiting in 2014 (m.u.v. sterrenkijkavonden) circa 175.000 bezoekers op jaarbasis. Inmiddels wordt het gebouw weer deels gebruik als kantoorruimte van het Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Taskforce Vitale Vakantieparken. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders voor een herontwikkeling waarmee het Planetron wordt omgevormd tot een leisure centrum dat fungeert als ontmoetingsplek, kenniscentrum, werklocatie (kantoren) en cultureel- en activiteitencentrum, horeca (maximaal 850 m2) en detailhandel. De bebouwing zal daarvoor worden verbouwd en mogelijk uitgebreid. Ook wordt voorzien in overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Inzage: u kunt het ontwerp bestemmingsplan vanaf 8 september 2022 op afspraak inzien in het gemeentehuis maar het plan is ook digitaal te bekijken. Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 8 september 2022 tot en met 19 oktober 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 333004 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel