Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Leggeloo 5 Dwingeloo’

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Leggeloo in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Leggeloo 5 Dwingeloo’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat met ingang van 6 juli 2023, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Leggeloo 5 Dwingeloo’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLeggeloo5-0002. Leggeloo 5 is een voormalig agrarisch bedrijf. De agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming. Daarnaast wordt het voormalige boerderijpand, een rijksmonument, gesplitst in twee woningen. Inzage: het ontwerp bestemmingsplan is op afspraak in te zien, telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u om het plan digitaal te bekijken. Deze is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 6 juli 2023 tot en met 16 augustus 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-008894 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel