Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning uitgebreid Brink 29 Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Brink in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning uitgebreid Brink 29 Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.573AFWBrink29Dwg-0001 willen verlenen voor de verbouw en uitbreiding van de Sint Nicolaaskerk aan Brink 29 in Dwingeloo (zaaknummer 284421).Ter inzage: het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever. De ontwerpvergunning met bijlagen is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 25 maart 2021 tot en met 5 mei 2021 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met het cluster Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel