Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Dwingeloo 2005, herziening brandweerkazerne en ambulancepost’

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Dwingeloo 2005, herziening brandweerkazerne en ambulancepost’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 april 2010 gedurende zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Diever voor eenieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Dwingeloo 2005, herziening brandweerkazerne en ambulancepost’ met bijbehorende toelichting, regels en plankaart. U kunt het ontwerpbestemmingsplan tevens inzien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een perceel gelegen op de hoek van de Valderseweg/Lheedermade (noordelijke helft van de voormalige gemeentelijke vuilstort) met het doel de bouw van een brandweerkazerne en een ambulancepost mogelijk te maken. Zienswijze: Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer. Contact:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving, tel. (0521) 349 349 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur).

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel