Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Dwingeloo”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Dwingeloo”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 9 november 2017 tot en met 20 december 2017 (zes weken) het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo” (zaaknummer 186563) met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000573-0002 ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Dwingeloo en voorziet in de vervanging, actualisatie en digitalisering van 7 geldende bestemmingsplannen uit de periode 2006-2014. Het doel is eveneens te komen tot een meer uniforme planregeling t.o.v. andere actuele bestemmingplannen. Uitgangspunt is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd is hetgeen verouderd is. Met verleende afwijkingen/vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden. Grootschalige ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt. De plangrens is globaal als volgt. De noordelijke grens van het plan is de Lheedermade/N855. Het bestaande bedrijventerrein en de woonwijk De Valderse vormen de oostgrens. De uiterste westgrens wordt bepaald door het sportveldencomplex De Hulsebosch.De Esweg is de zuidgrens. Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 9 november 2017 tot en met 20 december 2017 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel