Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Lhee 78”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Lhee in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan "Dwingeloo, Lhee 78"

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 14 februari 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Lhee 78” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLhee78DWG-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan is opgesteld om de agrarische bestemming van het perceel Lhee 78, Dwingeloo en een aangrenzend perceel dat nu een horecabestemming heeft, te wijzigen. Dat perceel wordt aan de agrarische bestemming toegevoegd en als tweede tak van het agrarisch bedrijf ingericht met standplaatsen voor campers. Op het erf van het agrarisch bedrijf wordt een grondopstelling van zonnecollectoren gerealiseerd.Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 236360 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel