Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag bestemmingsplan

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. Vaststelling bestemmingsplan Leggeloo 49 Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een bestemmingsplan verleend in Westerveld op het adres Leggeloo in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

Vaststelling bestemmingsplan Leggeloo 49 Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 maart 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Leggeloo 49 Dwingeloo’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLeggeloo49-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming in plaats van de huidige agrarische bestemming en staat splitsing van de bestaande bebouwing naar maximaal drie woningen toe. Ter inzage: u kunt het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan vanaf 18 april 2024 op afspraak inzien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.omgevingswet.overheid.nl. Beroep: vanaf 18 april 2024 tot en met 29 mei 2024 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2024-003128 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel