Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Planetron, Drift 11B Dwingeloo”

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Drift in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Planetron, Drift 11B Dwingeloo”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Planetron, Drift 11B Dwingeloo” ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan gaat over het perceel van het Planetron aan de Drift 11b te Dwingeloo. Het Planetron werd medio 1989 geopend als voorlichtingscentrum over astronomie en ruimtevaart in Nederland. Het Planetron ontving voor haar sluiting in 2014 (m.u.v. sterrenkijkavonden) circa 175.000 bezoekers op jaarbasis. Inmiddels wordt het gebouw weer deels gebruik als kantoorruimte van het Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Taskforce Vitale Vakantieparken. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders voor een herontwikkeling, waarmee het Planetron wordt omgevormd tot een leisure centrum dat fungeert als ontmoetingsplek, kenniscentrum, werklocatie (kantoren) en cultureel- en activiteitencentrum, horeca (maximaal 850 m2) en detailhandel. De bebouwing zal daarvoor worden verbouwd en mogelijk uitgebreid. Ook wordt voorzien in overnachtingsmogelijkheden voor toeristen.Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZPlanetronDWG-0003.Ter inzage: u kunt het ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan vanaf 5 januari 2023 op afspraak inzien. Het plan is ook digitaal te bekijken. Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: vanaf 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 336373 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel